Gerekli Evraklar

GEREKLİ EVRAKLAR

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMASI ZORUNLU EVRAKLAR

• Vekaletname ( noter onaylı )
• İmza Sirküleri ( noter onaylı )
• Ticaret Sicil Gazetesi ( asıl )
• V.D. Mükellefiyet Yazısı ( asıl )

Daha önce firmanız adına gümrük idaresine 63 Seri No’lu GGT ne istinaden firma dosyanız verildiyse dosyanın sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE
BLC GROUP GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.’E SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR

• Şirket kaşeniz ( otomatik – 1 adet )
• Antetli kağıdınız ( yeterli miktarda )

Çeşitli onay ve müracaatlarda gerekli olması muhtemel olan Sanayi Sicil Belgesi, Kapasite Raporu, TSE, Marka Tescil Belgesi, Analiz Raporları gibi evrakların fotokopilerinin sunulması yeterli olacaktır.