Gümrük Müşavirliği

 

 

Gümrük müşavirliği, ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili yasal süreçlerde firmaları ve bireyleri temsil eden bir meslek koludur. Gümrük müşavirleri, gümrük işlemlerinin yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar ve ithalat veya ihracat yapan kişilerin işlemlerini yönetirler.

Gümrük müşavirliği mesleği, gümrük mevzuatı, ithalat ve ihracat prosedürleri, uluslararası ticaret, lojistik ve nakliye gibi alanlarda uzmanlık gerektirir. Gümrük müşavirleri, müşterilerinin ithalat ve ihracat işlemlerinin her aşamasında danışmanlık yaparlar. Bu aşamalar arasında, gümrük beyannamelerinin hazırlanması, gümrük vergilerinin hesaplanması, gümrük kontrolleri, ithalat ve ihracat izinlerinin alınması ve gümrük mevzuatına uygunluğun kontrol edilmesi yer alır.

Gümrük müşavirleri, müşterilerinin işlemlerinin yasal mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar ve müşterilerinin süreç boyunca uygun maliyetle hareket etmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca, müşterilerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde oluşabilecek sorunların çözümüne yardımcı olurlar ve müşterilerinin karşılaşabilecekleri potansiyel riskleri öngörmeye çalışırlar.

BLC Group Gümrükleme, profesyonel ekibi ve çalışma yaşantısındaki deneyimiyle ithalat ve ihracat işlemlerinizin her aşamasında sizlere danışmanlık yapıyor. Ticari işlemlerinizin sorunsuz ve yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleşmesi için titizlikle çalışma yürütüyor.

 

 1. 1
  Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları

  Bu hizmet, ülkeler arasındaki ticarette, ithalat yoluyla gelen ürünlerin ülke sınırları içinde serbest dolaşıma girmesine olanak tanır. Gümrük müşavirleri, gerekli belgelerin hazırlanması, gümrük beyannamesinin doldurulması, ürünlerin gümrük muayenesi ve vergilendirme işlemlerinin yapılması gibi konularda işletmeleri destekler.

 2. 2
  İhracat Rejimi Uygulamaları

  Bu hizmet, ürünlerin ihracatına ilişkin yasal işlemleri kapsar. Gümrük müşavirleri, ihracat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gereken belgelerin hazırlanması, ihracat gümrük beyannamesinin düzenlenmesi, ürünlerin gümrükten çıkış işlemlerinin yapılması gibi konularda işletmeleri destekler.

 3. 3
  Transit Rejimi Uygulamaları

  Bu hizmet, bir ülkeden geçerek diğer ülkeye gidecek ürünlerin gümrük işlemlerinin yapılmasını kapsar. Gümrük müşavirleri, transit gümrük beyannamesinin düzenlenmesi, gerekli belgelerin hazırlanması, gümrük muayenesi, transit karnelerinin düzenlenmesi ve vergilendirme işlemlerinin yapılması gibi konularda işletmelere destek olurlar.

 4. 4
  Serbest Bölge Uygulamaları

  Bu hizmet, belirli bölgelerin ticaretin serbestleştirildiği ve ithalat veya ihracat işlemlerinin vergiden muaf olduğu özel bölgelerde ticaret yapan işletmelere destek olur. Gümrük müşavirleri, işletmelerin serbest bölgelerde faaliyet göstermeleri için gerekli olan belgelerin hazırlanması, gümrük işlemlerinin yapılması ve gerektiğinde serbest bölge yönetimi ile koordinasyon sağlama konusunda yardımcı olurlar.

 5. 5
  Dahilde İşleme Rejimi Uygulamaları

  İthal edilen ürünlere değer katan, işlenen veya onarılan ürünlerin yeniden ihraç edilmesini sağlayan bir gümrük rejimidir. Bu rejim altında ithal edilen bir ürün, ülkeye girdiğinde gümrük vergileri ve diğer harçlar ödenmeden doğrudan fabrikalara götürülür. Bu fabrikalarda, ürüne değer katan işlemler gerçekleştirilir ve sonrasında ürün ihraç edilirken gümrük vergileri ve harçları ödenir.

 6. 6
  Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları

  Harçlı işleme rejimi, yurtdışında bulunan işletmelerin, yurtdışından getirilen hammaddeleri işleyerek yeniden ihraç etmelerine olanak tanıyan bir gümrük rejimidir. Bu rejim altında yurtdışından getirilen ürünler, ülkeye girmeden önce gümrük vergileri ve diğer harçlar ödenmeden doğrudan yurtdışındaki işletmelere gönderilir. Bu işletmelerde, ürüne değer katan işlemler gerçekleştirilir ve sonrasında ürün ülkeye ithal edilirken gümrük vergileri ve harçları ödenir.

 7. 7
  Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları

  Geçici ithalat rejimi, ülkeye ithal edilen bir ürünün geçici olarak kullanılmasına olanak tanıyan bir gümrük rejimidir. Bu rejim altında, bir ürün belirli bir süre için ülkeye ithal edilir ve bu süre boyunca gümrük vergileri ve diğer harçlar ödenmez. Bu süre sonunda ürünün ülke dışına çıkarılması gerekmektedir. Bu rejim, fuarlar, sergiler ve diğer geçici etkinlikler gibi durumlarda kullanılır.

 8. 8
  Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Uygulamaları

  Bu rejim altında, ithal edilen ürünler gümrük kontrolü altında tutulur ve ürüne değer katan işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, ürün ihraç edilirken gümrük vergileri ve diğer harçlar ödenir. Bu rejim, özellikle tıbbi cihazlar, silahlar ve diğer hassas ürünler gibi belirli endüstrilerde kullanılır.

 9. 9
  Dış Ticaret Standartizasyon Uygulamaları

  ülkeler arasındaki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi için belirli standartların belirlenmesi ve uygulanması sürecidir. Bu standartlar, ürün kalitesini ve güvenliğini, ambalajlama ve etiketleme gerekliliklerini, teknik şartnameleri ve test prosedürlerini, sertifikasyon ve onay prosedürlerini ve diğer benzer konuları kapsar.

  Dış ticarette standardizasyon uygulamaları, uluslararası ticaretin daha adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, ürünlerin uluslararası pazarda kabul edilebilirliğini artırarak ihracatçıların rekabet gücünü artırır. Dış ticarette standardizasyon, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde belirli bir düzeyde uyum sağlar ve ülkelerin ticari faaliyetlerindeki engelleri azaltarak uluslararası ticaretin serbestleşmesine yardımcı olur.

 10. 10
  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygulamaları

  Bu hizmet, gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı çerçevesinde uygunluğunu sağlamayı amaçlar. Gümrük müşavirleri, müşterilerine bu mevzuatın gereklilikleri hakkında bilgi vererek, ürünlerin ithalat veya ihracat işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

 11. 11
  Fuar Eşyası Giriş ve Çıkış İşlemleri

  Fuar eşyalarının ithalat ve ihracat işlemlerinde, fuar tarihleri ve fuar alanı gibi özel durumlar nedeniyle farklı gümrük prosedürleri uygulanır. Gümrük müşavirleri, müşterilerinin fuar eşyalarının gümrük işlemlerini düzenlerken bu özel durumları göz önünde bulundurarak, eşyaların sorunsuz bir şekilde giriş ve çıkış yapmasını sağlar.

 12. 12
  Hava Kargo Taşımacılığı İşlemleri

  Hava kargo taşımacılığı, hızlı ve güvenilir bir taşıma yöntemi olmasına rağmen, karmaşık gümrük prosedürleri içerir. Gümrük müşavirleri, müşterilerinin hava kargo taşımacılığı işlemlerini düzenlerken, hava yolu taşımacılığı için gereken gümrük prosedürlerini takip ederek, müşterilerinin eşyalarının hava yoluyla güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.

 13. 13
  Paket Posta İşlemleri

  Uluslararası paket posta işlemleri de karmaşık gümrük prosedürleri içerir. Gümrük müşavirleri, müşterilerinin paket posta işlemlerini düzenlerken, gönderilerin ithalat veya ihracat için gerekli gümrük belgelerini hazırlar ve ilgili gümrük prosedürlerini takip ederek, gönderilerin sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

 14. 14
  Geri Gelen Eşya İşlemleri

  İthalat veya ihracat yoluyla gönderilen eşyaların, bir takım nedenlerden dolayı geri gönderilmesi gerekebilir. Bu durumlarda, gümrük müşavirleri müşterilerine geri gelen eşya işlemlerinde destek olur. Bu işlemler, gümrük prosedürlerine uygun olarak geri gönderilen eşyanın ülkeye giriş veya çıkış işlemlerinin düzenlenmesini içerir.

 15. 15
  Teminat Çözümleri

  Müşavirlik firmalarının müşterilerine sundukları bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında, gümrük idaresi tarafından uygulanan vergi, harç, fon, ceza gibi mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken teminatların tespiti ve temin edilmesi işlemleri yapılır.

  Teminat çözümleri hizmeti, ihracat ve ithalat yapan firmaların gümrük işlemlerinde ihtiyaç duydukları teminatların belirlenmesi, doğru bir şekilde hesaplanması ve temin edilmesi sürecinde yardımcı olur. Bu sayede müşteriler, gereksiz teminat yatırımı yapmadan gümrük işlemlerini tamamlama imkanına sahip olurlar.

  Teminat çözümleri hizmeti kapsamında, müşavirlik firmaları müşterilerine şu hizmetleri sunar:

  Teminat ihtiyacının belirlenmesi ve doğru bir şekilde hesaplanması
  Gerekli teminatların sağlanması için uygun yöntemlerin seçilmesi (nakdi teminat, teminat mektubu vb.)
  Teminat işlemlerinin yönetilmesi ve güncellenmesi
  Teminatların geri alınması işlemlerinin takibi ve yapılması.
  Bu hizmet sayesinde müşavirlik firmaları, müşterilerinin gümrük işlemlerindeki teminat yükümlülüklerini doğru bir şekilde yönetebilir ve müşterilerine zaman, para ve iş gücü tasarrufu sağlarlar.